DyNet

http://www.casos.cs.cmu.edu/projects/DyNet/dynet_info.html

Катлин М Карли, директор на центарот за Компјутерска Анализа на Социјално и Организациони Системи, ИСРИ, Карнежи Мелон Универзитет, Питсбург, ПА 15213, Канцеларија: 412-268-6016, Факс: 412-268-2338; E-mail: kathleen.carley@cs.cmu.edu

Проблем: Терористичките организации имаат мрежни структури кои се разликуваат од оние на типичните хиерархиски организации – тие се мобилни и распространети. Додека повеќето командири, политичари и разузнавачки агенти имаат некое основно интуитивно разбирање на хиерархиите и како да влијаат на нивното однесување, тие имаат помало разбирање за тоа како да се справат со размислувањето за динамичните мрежни организации. Уште потешко е да се разбере како такви мрежи ќе се развиваат, менуваат, приспособуваат и како тие можат да бидат дестабилизирани. DyNet проектот обрнува внимание на овие потреби.

dynet information

DYNET: Десктоп алатка за проценување на динамично-мрежни и мобилни организации.

Целта на DyNet проектот е да се развие еквивалент на летачки симулатор за проценување на динамично-мрежните организации. Преку уникатен микс  на компјутерски науки, социјални мрежи и организациска теорија ние креираме нова класа на алатки за менаџирање на организациските динамики. Основната алатка е DyNet – проценувачко-поддржувачка алатка за проценка под променливи нивоа на несигурност на динамично мрежните и мобилните огранизации, нивните слабости, и нивната способност да се реконструираат. Користејки ја DyNet алатката, аналитичарот би бил способен да види како мрежната организација би се развила доколку биде оставена сама на себе, како би можело да се влијае на нејзините перформанси преку информациско војување и изолациски стратегии, и колку биле издржливи тие стратегии кога се соочиле со променливи нивоа на информациско уверување.

Намерата на DyNet е да биде десктоп систем кој може да биде пуштен за употреба на разузнавачки персонал, истражувачи, или воени стратези. Преку директна “што ако” анализа, аналитичарите ќе бидат способни да проценат на “што ако” начин како да изградат стабилни приспособливи мрежи со високи перформанси, и како да дестабилизираат мрежи. Има многу апликации за таква алатка, вклучувајќи: процена на закана; проценување на информациско-безбедносни ризици во корпорации; воено-информациони тренинзи; симулација на црвениот тим во играчка ситуација, и проценка на ефикасноста на дестабилизационите политики. Моментално постои алфа верзија како сериски програм (без визуелизација) кој се користеше за да се проценат едноставни изолациони стратегии. Системот може да се справи со податоци на вистински мрежи.

 

Log in with your credentials

Forgot your details?

ARE YOU READY? GET IT NOW!
Increase more than 500% of Email Subscribers!
Your Information will never be shared with any third party.
Get a Free Quote Now
Success! Your request has been submitted.
Get a Quick Quote
Get a Free Quote Now
Success! Your request has been submitted.
Get a new copy of this list each time it's updated.
(Don't worry, we hate spam too)
We'll Let You Know When We Update This List.
Wait! We update this list regularly.
Subscribe to get notified when we add new shippers.
Don't worry, we hate spam too.
Get a new copy of this list each time it's updated.
(Don't worry, we hate spam too)
We'll Let You Know When We Update This List.
GET THE LATEST UPDATES
Wait a minute! Before you go, complete this form so we can let you know when this list is updated.
Don't worry, we hate spam too.
Success! We'll Let You Know When We Update This List.
Get Notified When This List Is Updated
Wait a minute! We update this list on a regular basis. Do you want to get notified as soon as changes are made?
* Don't worry, we hate spam too.
Form submitted, we'll let you know.