MCPL

MCPL е едноставен јазик typeless која е базирана на BCPL. Тоа го прави широка употреба на модел за појавување на некој начин се поврзани со оној што се користи во ML и Пролог, и некои други карактеристики доаѓаат од C. Еден MCPL упатство е на располагање со кликнување на mcplman.pdf.

Императивната имплементација на MCPL беше развиена во сличен стил како и имплементацијата на BCPL Cintcode. Во моментов, работи доволно добро со неколку вклучени демонстрациони програми. Првични експериментални верзии на кодовите за Linux и DEC Alpha се вклучени како дел од овој прилог.

Слободна дистрибуција

Овие имплементации на  на MCPL се достапни бесплатно за приватни и академски цели. Доколку би сакале да ги инсталирате на вашиот уред, отворете го README фолдерот и употребете го десниот клик за да добиете копија од mcpl.tgz или mcpl.zip. За Internet Explorer корисници, кликнете го полето “Save Target As…”, а за Firefox корисници, кликнете го полето “Save Link As…”, но внимавајте името на фајлот да биде mcpl.tgz.

Големината и датите на создавање на овие фајлови можат да бидат пронајдени во FILES.

За да се компилираат MCPL програмите, ќе ви треба понова верзија на BCPL Cintcode системот.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Оваа верзија е сè уште нова и во развој. Сè уште е неусовршена, со мала документација и тестирана само за Linux. И покрај тоа, сè уште може да биде од интерес за клиентите.

Мојата почетна страна.

Мартин Ричардс, 30 Август, 2006

http://www.cl.cam.ac.uk/~mr10/MCPL.html

Log in with your credentials

Forgot your details?

ARE YOU READY? GET IT NOW!
Increase more than 500% of Email Subscribers!
Your Information will never be shared with any third party.
Get a Free Quote Now
Success! Your request has been submitted.
Get a Quick Quote
Get a Free Quote Now
Success! Your request has been submitted.
Get a new copy of this list each time it's updated.
(Don't worry, we hate spam too)
We'll Let You Know When We Update This List.
Wait! We update this list regularly.
Subscribe to get notified when we add new shippers.
Don't worry, we hate spam too.
Get a new copy of this list each time it's updated.
(Don't worry, we hate spam too)
We'll Let You Know When We Update This List.
GET THE LATEST UPDATES
Wait a minute! Before you go, complete this form so we can let you know when this list is updated.
Don't worry, we hate spam too.
Success! We'll Let You Know When We Update This List.
Get Notified When This List Is Updated
Wait a minute! We update this list on a regular basis. Do you want to get notified as soon as changes are made?
* Don't worry, we hate spam too.
Form submitted, we'll let you know.