Преглед

Nachos-dfs е базиран на Nachos-3.4 од Том Андерсон. Со nachos, студентите пишуваат оперативен систем во C/C++. Корисничкиот програм работи на симулационен MIPS R2000; тие се напишани во С и вкрстено составени за MIPS. Главното својство на nacho-dfs (во споредба со nacho-3.4) е нов проект, Distributed File System (DFS) проектот, кој е понуден како алтернатива (или како додаток) на File System и Network проекти кои доаѓаат со nachos-3.4.

Спореден со nachos File System, проектот DFS го нагласува програмерското искуство со различни теми (имено, кеширање и синхронизациите базирани на пораки, наместо  структура на податоци од именик), што сметам дека е покорисна за студенти. Сметам дека nachos Network е незадоволителен, бидејки  не вклучува кориснички програми кои функционираат на симулираната машина, што значи дека не се надоврзува на работата на студентите од претходо изработени проекти.

Студентите имплементираат DFS во кој секој nachos процес е истовремено и клиент, и сервер. Nachos процесите комуницираат користејќи го nachos PostOffice (градени врз приклучоци). Покрај поддршката за основни фајловни операции на далечни фајлови, студентите имплементираат клиентско каширање на неодамнешно употребени блокови на далечни фајлови, со механизам на поништување базиран на тајмер за да се осигура дека не се стари кешираните податоци.

Јас лично имам користено nachos-dfs на Linux (Red Hat 6.0) со GNU g++ и на Solaris со Sun CC и GNU g++. Дополнителни информации за компилирачки nachos-dfs и вкрстено-компилирачки кориснички програми се достапни на Project Mechanics страната, од мојот OS курс.

За повеќе информации, погледнете ги nachos-dfs README и Summary of Differences Between nachos-dfs and nachos-3.4.

Се надевам дека овој проект ќе ви биде од корист. Коментари и сугестии се добредојдени.

nachos-dfs distribution (верзија 2.1, Декември 1999) (350 KB)

http://www3.cs.stonybrook.edu/~stoller/nachos-dfs.html

Log in with your credentials

Forgot your details?

ARE YOU READY? GET IT NOW!
Increase more than 500% of Email Subscribers!
Your Information will never be shared with any third party.
Get a Free Quote Now
Success! Your request has been submitted.
Get a Quick Quote
Get a Free Quote Now
Success! Your request has been submitted.
Get a new copy of this list each time it's updated.
(Don't worry, we hate spam too)
We'll Let You Know When We Update This List.
Wait! We update this list regularly.
Subscribe to get notified when we add new shippers.
Don't worry, we hate spam too.
Get a new copy of this list each time it's updated.
(Don't worry, we hate spam too)
We'll Let You Know When We Update This List.
GET THE LATEST UPDATES
Wait a minute! Before you go, complete this form so we can let you know when this list is updated.
Don't worry, we hate spam too.
Success! We'll Let You Know When We Update This List.
Get Notified When This List Is Updated
Wait a minute! We update this list on a regular basis. Do you want to get notified as soon as changes are made?
* Don't worry, we hate spam too.
Form submitted, we'll let you know.